Січ 21

Регіональна багатостороння група ІПВГ у Львівській області: що це і для чого?

Сьогодні в Україні поглиблюється співпраця в рамках Ініціативи Прозорості Видобувних Галузей (надалі-ІПВГ) і акценти зміщуються на регіональний рівень. Тому дуже важливим кроком є створення Регіональних Багатосторонніх Груп ІПВГ із залученням усіх зацікавлених. Однією із ключових цілей ІПВГ є налагодження діалогу в трикутнику «влада-громади-видобувні компанії» та створенню платформи для дискусій з метою напрацювання спільного бачення розвитку видобувних територій Львівської області.

21 січня 2022 у онлайн форматі відбулася інформаційна сесія “Регіональна Багатостороння Група ІПВГ у Львівській області: що це і для чого?”. Захід проводився в рамках проєкту ГО “НОВА Енергія” “Відповідність даних та пілотна інтеграція порталу ІПВГ в Україні” у партнерстві з Агенцією місцевого економічного розвитку Яворівщини та Департаментом паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства Львівської облдержадміністрації. Захід проводився за підтримки Уряду Німеччини через проєкт “Ефективне управління державними фінансами ІІІ”, що реалізується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

272013583_507863257320036_2290744832318710283_n

“Створення Регіональних Багасторонніх Груп є дуже важливим майданчиком для комунікації та злагодженої роботи місцевих органів влади, видобувних компаній та громадськості. Це можливість покращувати та впроваджувати прозору роботи видобувної галузі в регіонах. Вирішувати проблемні питання, інформувати громади та громадськість, покращувати політику на залучати інвестиції у регіон.” – підкреслила радниця ІПВГ,  проекту “Ефективне управління державними фінансами” GIZ Ukraine  Світлана Мізіна.

Як зазначив заступник директора Департаменту паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства Львівської облдержадміністрації Мар’ян Мороз: “3 вересня 2021 року у стінах обласної адміністрації було проведено круглий стіл “Формування стійкого партнерства влади, громадськості та бізнесу у видобувному секторі Львівського регіону”. Результатом круглого столу стало чітке бачення можливих форм, інструментів впровадження інституту прозорості видобувних галузей у Львівській області для встановлення ефективної комунікації. Це стало першим кроком для створення такого формату співпраці серед зацікавлених сторін як Регіональна БГ ІПВГ, яка здійснюватиме координацію та контроль над виконанням стандартів ІПВГ саме на Львівщині, як у пілотному регіоні. Видобувна галузь потребує змін в контексті місцевої складової та забезпечення соціально-економічного розвитку громад, на території яких здійснюється видобуток природних ресурсів. Але навіть регулярне розкриття даних не матиме практичного застосування без поінформованості громадськості на місцях, розуміння того, що означають ті чи інші цифри, без залученості усіх зацікавлених сторін до діалогу та дискусій на тему ефективного використання доходів від видобутку природних ресурсів. Стандарти ІПВГ, що стосуються результатів та впливу, призначені для того, щоб забезпечити залучення зацікавлених осіб до діалогу про управління доходами від природних ресурсів. І така форма комунікації та партнерства як Регіональна БГ ІПВГ є на часі, адже завдяки такому майданчику громадськість, компанії та влада зможуть домовлятися про співпрацю та доносити людям інформацію про видобуток корисних копалин на місцях, роблячи його більш екологічним, ефективним та інвестиційно привабливим”.

“Залучення видобувних компаній та громадськості до забезпечення прозорості видобувних секторів на регіональному рівні є одним із завдань Плану дій Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” у 2021 – 2022 роках. За активної підтримки Міністерства енергетики України це завдання продовжує виконуватися обласними держаними адміністраціями. Саме Львівська область зараз є лідером у цьому процесі та прикладом для наслідування іншими регіонами. Важливо, що тут розуміють принцип «не робити нічого для когось, без їхньої участі». Навіть, положення про Регіональну Багатосторонню Групу не затверджується до проходження етапу формування її складу, що надасть відібраним учасникам цього процесу внести свої пропозиції та корективи”. – підкреслив голова харківської громадської організації “НОВА Енергія” Віталій Филенко.

Однією з причин ініціювання Регіональної БГ ІПВГ є недостатня представленість і участь у процесі прийняття рішень на національному рівні, зокрема в БГ ІПВГ, регіональних громадських організацій, органів місцевого самоврядування та регіональної влади, на території яких ведеться видобуток. А це в свою чергу призводить до того що, не завжди враховано усі інтереси та потреби видобувних громад.

“Важливим, на мою думку, є залучення до діяльності Регіональної БГ ІПВГ представників органів місцевого самоврядування, на території яких ведеться видобуток. Вони відіграють значну роль у функціонуванні та розвитку видобувних галузей у регіонах. Зокрема на них покладено низку контрольних та дозвільних функцій (погодження отримання спеціальних дозволів, ухвалення рішень про провадження планованої діяльності, організація слухань щодо впливу проєктів на довкілля), а також повноваження з перерозподілу коштів, отриманих від видобувних компаній, що здійснюють свою діяльність на території громад. Але на жаль, участь органів місцевого самоврядування у просуванні ІПВГ в Україні обмежується точковою комунікацією з видобувними компаніями, що здійснюють свою діяльність на території відповідних населених пунктів” – підкреслив голова Агенції місцевого економічного розвитку Яворівщини Орест Микита, презентуючи напрямки діяльності, процедуру формування та повноваження Регіональної БГ ІПВГ.

Положення про діяльність Регіональної БГ ІПВГ було розроблено експертами Агенції місцевого економічного розвитку Яворівщини спільно з Департаментом паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства Львівської ОДА в рамках “Дослідження теоретичних та прикладних аспектів для створення регіональної багатоцільової групи ініціативи прозорості видобувної промисловості”, що проводився за фінансової підтримки Німецького Товариство Міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ (Проєкт «Ефективне управління державними фінансами ІІІ»).

Як стати членом Регіональної БГ ІПВГ у Львівській області?

Для участі в онлайн зборах представникам громадських об’єднань та видобувних підприємств необхідно не пізніше 17:00 год. 31 січня 2022 року надіслати на адресу ngp_loda@ukr.net, письмові пропозиції (заяву) про участь у зборах.

Брати участь у зборах та бути обраними до складу Регіональної Багатосторонньої групи ІПВГ мають право громадські об’єднання, які зареєстровані в установленому порядку, здійснюють громадську діяльність у видобувних галузях та видобувні компанії, які здійснюють господарську діяльність із видобутку вуглеводнів на території області.

Громадське об’єднання та видобувне підприємство може запропонувати не більше одного представника для участі в зборах (делегат зборів) та не більше одного кандидата до складу Регіональної Багатосторонньої групи ІПВГ.

Заяву просимо подати на бланку організації/підприємства за підписом керівника, або особи, що його заміщає. У заяві для участі у зборах необхідно зазначити особу кандидата до складу Багатосторонньої групи.

До заяви необхідно надати інформацію в довільній формі, що підтверджує провадження громадської/господарської діяльності у видобувних галузях та зазначити контактну особу та її електронну адресу.

Довідка

Основними принципами діяльності регіональної багатосторонньої групи є:

• добровільність;
• взаємоповага і недопущення дискримінації;
• вільне обговорення питань та прийняття рішень;
• гласність та прозорість діяльності;
• відкритість;
• компетентність;
• паритетність представництва інтересів зацікавлених осіб;
• дотримання законодавства України та стандартів ІПВГ.

До повноважень регіональної багатосторонньої групи належить:

• здійснення нагляду за процесом розкриття інформації суб’єктами господарювання, що здійснюють видобуток корисних копалин державного та місцевого значення на території Львівської області відповідно до вимог ІПВГ;
• розгляд пропозицій щодо підвищення ефективності функціонування видобувних галузей у частині нормативно-правового, організаційного, технологічного, матеріального та іншого забезпечення;
• вироблення рекомендацій в частині запровадження та удосконалення механізмів цільового використання коштів, сплачених суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях на території Львівської області, у вигляді платежів, у межах територіальних громад, які безпосередньо зазнають впливу від діяльності у видобувних галузях;
• підготовка звернень до Багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ, що діє на національному рівні;
• заохочення до розкриття додаткової інформації суб’єктів господарювання щодо здійснення видобутку на території Львівської області, (зокрема, щодо розвитку соціальної інфраструктури, впливу видобутку на довкілля, заходів із зменшення та нівелювання такого впливу, створення нових робочих місць тощо);
• обговорення та узгодження пріоритетних проєктів соціально-економічного розвитку з цільовим використанням надходжень до місцевих бюджетів від видобувної діяльності;
• підготовка пропозицій до програм соціально-економічного розвитку регіону, інших програм розвитку громад;
• узгодження змісту угод про соціальне партнерство, планів соціального розвитку громад, що здійснюються за кошти видобувних компаній;
• затвердження річного плану діяльності та звіту регіональної багатосторонньої групи;
• публікація та поширення інформації про всі спеціальні дозволи на користування надрами, виданих видані для здійснення видобувної діяльності в межах адміністративно-територіальної одиниці, з подальшим повідомленням про зміну власників таких дозволів;
• здійснення заходів, спрямованих на покращення обізнаності громадськості про цілі, принципи, вимоги та переваги ІПВГ, та підвищення участі громадян у забезпеченні прозорості видобувних галузей на місцевому рівні. До таких заходів відносяться: діяльність інформаційних центрів, організація навчання, проведення семінарів, друк та розповсюдження друкованих матеріалів, організація гарячих телефонних ліній, організація громадських обговорень за участі представників заінтересованих сторін, конференцій тощо;
• інші повноваження, передбачені законодавством України

Січ 21

Консультант/ка для проведення оцінки системи постачання медичних виробів для діагностики та лабораторного супроводу ВІЛ-інфекції

Consultant for assessment of the supply of medical products for diagnosis and laboratory support of HIV

Background

To support the MOH efforts, the United States Agency for International Development (USAID) awarded a contract for Safe, Affordable, and Effective Medicines for Ukrainians (SAFEMed) to Management Sciences for Health (MSH) (September 2017-August 2023). SAFEMed applies health system-strengthening best practices to create evidence-based interventions and strengthen Ukraine’s pharmaceutical system in line with the MOH’s health care reform objectives. SAFEMed has three primary project objectives:

1) Strengthening governance within the pharmaceutical sector of Ukraine
2) Optimizing the financing of the pharmaceutical sector
3) Increasing the availability and appropriate use of medicines in Ukraine.

The country’s strategy to fight the HIV epidemic among various crucial factors relies on availability of lab commodities to detect new cases, such as for confirmatory tests, and to monitor treatment outcomes for patients on ART through CD4 and viral load testing. While the state budget covers the cost of HIV laboratory commodities, too often, such commodities experience substantial delays. A delay in just one component of a given lab test (e.g., tubes, diluents, controls) holds up the delivery for an entire test. In PY5, SAFEMed will help the MOH, CPH, and CPA improve demand planning and distribution of laboratory commodities. The project will analyze the procurement and supply management process for HIV lab commodities and propose solutions that avoid further laboratory test stock outs, expiration or inefficient use. The findings from this assessment will be underlying points for planning further investments to improve effectiveness and efficiency of the existing system.

General responsibilities

The main goal of the consultant is to assess the current system of demand planning, procurement, supply and distribution of medical products for diagnosis and laboratory support for HIV, and to provide recommendations for improvements in the area. The consultant will be working under direct guidance of SAFEMed Principal Technical Advisor on Supply Chain Management and Technical Advisor on Supply Chain and close collaboration with the CPH, CPA and other stakeholders as relevant.

Timeframe

The consultant is expected to be contracted from 01 February 2022 till 01 June 2022 with prolongation option.

Functional responsibilities

 • Analyze the main mechanisms of demand planning, procurement, supply and distribution of medical products for diagnosis and laboratory support of HIV, regardless of the source of funding in the period from 2018 to 2021.
 • Identify the range of persons / organizations involved in demand planning, procurement processes, supply and distribution of medical products for HIV diagnosis and laboratory support, roles and responsibilities of such persons / organizations, procurement procedures, communication process between different stakeholders.
 • Carry out detailed analysis of the processes and procedures for demand collection for medical products for diagnosis and laboratory support of HIV, methodologies and tools used at this stage.
 • Analyze the system of distribution of medical products for diagnosis and laboratory support of HIV infection from the central level to the final recipients, mechanisms of distribution / redistribution between different recipients; determine the frequency and causes of such redistributions.
 • Conduct monitoring and evaluation of the data collection system that is used to monitor available stock level, consumption rate and expired products, including analysis of tools used to account inventory levels, data verification process and decision-making process based on these data.
 • Assess the existing network of facilities that carry out diagnosis and laboratory support of HIV, in terms of provision of different types of medical products and suggest potential ways to optimize the network.
 • Carry out an analysis of problematic issues related to the procurement, planning of needs and distribution of medical products for diagnosis and laboratory support of HIV.
 • Identify (based on the conducted assessments) the advantages and disadvantages that exist at each stage of supply chain of medical products for diagnosis and laboratory support of HIV infection, the causes of nonconformities, as well as provide recommendations to the Ministry of Health, SE “Medical Procurement of Ukraine”, SI “Public Health Center of the Ministry of Health of Ukraine” regarding elimination of these shortcomings and improvement of the supply chain system for medical products in general, taking into account the health care reform.
 • Analysis and assessment might include the following actions: interviews with key stakeholders, review of the current legislative framework, review of available data sets, reports analytical documents related to the analyzed area – to be determined during initial planning meetings.

Deliverables

Written report on the evaluation of the system of medical products for diagnosis and laboratory support of HIV infection which identifies issues in the area and provides recommendations (clear actions with priorities, necessary financial, operational, and human resources) for improvements in the area.

Required Qualifications

 • Higher education (preferably in the area of medicine, biology or pharmacy);
 • Experience related to analytical work, research, evaluation in medicine and / or pharmacy (previous experience in HIV will be an additional advantage)
 • Previous experience in logistics, pharmaceutical management, socially dangerous diseases and knowledge of health care reform in Ukraine will be an advantage
 • Knowledge of basic legal acts in the field of HIV diagnosis, technical regulations of medical products, the Law of Ukraine on Public Procurement
 • Good interpersonal skills – successful previous experience and demonstration of ability to work successfully with internal and external partners at all levels of responsibility
 • Ability to build communication effectively
 • Strong leadership skills combined with the ability to perform technical work
 • Analytical skills, ability to work with databases
 • High level of computer literacy, including knowledge of MS Office;
 • High level of self-organization, ability to work for results.

Reporting

Monthly reports on deliverables status. Report directly to SAFEMed Principle Technical Advisor on Supply Chain. There also might be ad hoc requests on the current progress of the assessment.

Duties performance location

Kyiv, Ukraine, CPA office/remote with no business trips.

Qualified candidates may apply to the address: ua-safemed@safemedua.org. The position is open till filled. Past performance references would be an advantage. Only shortlisted applicants will be contacted.

Січ 21

Консультант/ка для надання технічної допомоги МОЗ України з питань оновлення стандартів лікування COVID-19 та вирішення питань, пов’язаних з реєстрацією лікарських засобів для лікування COVID-19, ВІЛ-інфекції та туберкульозу

Consultant to provide technical support to the Ministry of Health of Ukraine on implementation and updating COVID-19 Treatment Standards and resolving issues related to State Registration (Re-Registration) of medicines used in the treatment of COVID-19, HIV / AIDS and Tuberculosis

Background

To support the MOH efforts, the United States Agency for International Development (USAID) awarded a contract for Safe, Affordable, and Effective Medicines for Ukrainians (SAFEMed) to Management Sciences for Health (MSH) (September 2017-August 2023). SAFEMed applies health system-strengthening best practices to create evidence-based interventions and strengthen Ukraine’s pharmaceutical system in line with the MOH’s health care reform objectives. SAFEMed has three primary project objectives:

1) Strengthening governance within the pharmaceutical sector of Ukraine
2) Optimizing the financing of the pharmaceutical sector
3) Increasing the availability and appropriate use of medicines in Ukraine.

One of the areas that needs technical support is the development and updating of standards and guidelines for the treatment of COVID-19. The standard of provision of medical care “Coronavirus Infection” should be regularly updated in light of updated recommendations of the WHO, CDC, ECDC.

The USAID “Safe, Affordable, and Effective Medicines for Ukrainians” (SAFEMed) project is announcing a competition to select a consultant who will provide technical support to the Ministry of Health of Ukraine (MOH), cooperate with the Pharmaceutical Supply Directorate of the MOH and the State Expert Center (SEC), and support the development of medical standards on the treatment of patients with COVID-19 in accordance with the principles of evidence-based medicine and the latest available scientific data. As clinical information on COVID-19 is constantly evolving, the country needs to have a clear and structured process for updating clinical guidelines to ensure that patients receive the most effective and safe treatment that provides the best value to patients and the health care system as a whole. It is particularly important to ensure that the country overcomes the practice of excessive prescribing and overuse of antibiotics for the treatment of COVID-19.

In addition, the consultant will address issues of registration (re-registration) of drugs used in the treatment of COVID-19, HIV / AIDS and tuberculosis, in particular, regarding the interaction between the MOH and the SEC (taking into account EU practices and approaches) by optimizing key processes. HIV / AIDS and tuberculosis remain one of the global health problems in Ukraine as well as worldwide. Addressing this issue requires an effective state response. The use of effective medicines for treatment of COVID-19, HIV / AIDS and tuberculosis will help improve the health of patients and minimize the additional costs of medical care that may arise by the reason of use of less effective treatments and medicines.

General responsibilities

The main responsibilities of the consultant are to provide recommendations for improving the standards for treatment of COVID-19 and to assist in addressing issues related to state registration (re-registration) of medicinesthe used in the treatment of COVID-19, HIV / AIDS and tuberculosis. The consultant will work with the Directorate of Pharmaceutical Support of the MOH and with structural units of the SEC.

Timeframe

The consultant is expected to be contracted from 01 February 2022 till 30 September 2022 with prolongation option.

Functional responsibilities

 • Participation in the activities of the working group of the Ministry of Health of Ukraine and providing technical support for the development of medical standards and recommendations for the treatment of patients with COVID-19.
 • Advising on the implementation of medical standards and guidelines for the treatment of patients with COVID-19.
 • Advising on the issuance of notifications by the MOH on introduction to circulation and commissioning of medical devices for which the requirements of technical regulations are not met, but the use of which is necessary in the interests of health care, in order to implement measures to prevent the emergence and spread, and to achieve localization and elimination of COVID-19.
 • Providing technical support in resolving issues related to the registration (re-registration) of medicinal products used in the treatment of COVID-19, HIV / AIDS and tuberculosis.

Deliverables

Regular update of standards of provision of medical care “Coronavirus infection” taking into account the updated         recommendations of the WHO, CDC, ECDC.
- Recommendations on prevention of irrational use of antibiotics in COVID-19 diagnosed or suspected patients; recommendations to improve rational medicines use in these patients (such as practical tips to doctors or patients in which cases antibiotic not needed).
- Addressing problematic issues that arise during the issuance of notifications by the MOH on introduction to circulation and commissioning of medical devices for which the requirements of technical regulations are not met, but the use of which is necessary in the interests of health care.
- Addressing issues arising from the registration (re-registration) of medicines used in the treatment of COVID-19, HIV / AIDS and tuberculosis.

Required Qualifications

 • Complete higher education in pharmaceuticals or public administration and administration in the field of health care.
 • Experience in pharmaceutical or health care area or in the field of HIV / AIDS.
 • Excellent level of computer proficiency , knowledge of MS Word, MS Excel, MS PowerPoint.
 • Knowledge of business Ukrainian language.
 • High level of organizational skills.
 • High level of self-organization.
 • Ability to work for results.
 • Experience in interaction with state executive bodies.
 • Experience in preparing reference, information, analytical and other materials regarding internal and external cooperation.
 • Knowledge of English at the level required for working with documents and communication for implementation of the project’s tasks.

Reporting

Monthly reports on deliverables status. Report directly to SAFEMed Principal Technical Advisor on Supply Chain. There also might be ad hoc requests on the current progress with the deliverables

Duties performance location

Kyiv, Ukraine, MoH office/remote with no business trips.

Qualified candidates may apply to the address: ua-safemed@safemedua.org. The position is open till filled. Past performance references would be an advantage. Only shortlisted applicants will be contacted.

Січ 21

Business Analyst within the Corrections reform

Alinea International is committed to provide equal employment opportunity for all employees and applicants on the basis of merit.

About Alinea International:

Alinea International is one of Canada’s leading international development firms, providing management and technical expertise to developing and transitional country partners on projects that promote sustainable growth and meaningful opportunities for people to improve their lives. Over the past 30 years, we have implemented over 370 projects in more than 65 countries.

Alinea International has two offices in Canada and 11 offices around the world, including an office in Ukraine. Over the almost thirteen-year of Alinea International presence in Ukraine, the team successfully implemented five international technical assistance projects.

About the project:

In October 2019, Alinea International launched a new five-year project in Ukraine: Support Ukraine Reforms in Governance (SURGe). SURGe is a technical assistance project in Ukraine, funded by Global Affairs Canada and implemented by Alinea International Ltd.

SURGe’s Ultimate Outcome is to help the Government of Ukraine (GoU) to deliver governance and economic reforms that better respond to the needs of its citizens. To achieve this, the Project will strategically enhance and strengthen the GoU’s reform management functions, namely its capacity to undertake planning and analysis of reforms that consider citizen impact and to implement these reforms.

Reform initiative and position summary:

The expert team assists the Ministry of Justice with the planning and implementation of the penitentiary reform, which aims to promote wider application of non-custodial measures to offenders who committed minor or medium gravity offences and to create proper conditions for the detention of convicts in penitentiary institutions promoting their rehabilitation and decreasing the risk of reoffending.

For this reform, SURGe Project is looking for a Business Analyst to provide consulting services to the Ministry of Justice of Ukraine on analysis of the possibility for implementation of the automated tools (incl. Enterprise Resource Planning (ERP) solutions) for monitoring the operational activities, financial condition, and use of funds of prisons.

The expert will be based in Kyiv and will be reporting to a Deputy Director (Legal) of the Project and the Deputy Minister responsible for this reform component.

Level of effort: full time, Monday-Friday.

For contracting (after the job offer is made), the selected candidate is expected to be registered as a Private Entrepreneur of the 3d group (consultancy services).

Indicative duties and responsibilities (scope of work):

• To conduct a review and create a catalog of the main business processes of the Penitentiary Service of Ukraine in terms of operational and financial activities, including identified their main participants, regulations, deadlines, tools used, bottlenecks, digitization opportunities, etc.
• To analyze the appropriate international experience of using ERP class systems within Penitentiary services of other countries.
• To conduct a comparative analysis of the existing ERP solutions in terms of compliance with the needs of the Ministry of Justice and deadlines for implementation.
• Prepare a Concept for the development of an ERP system within Penitentiary service of Ukraine to monitor the operational activities, financial condition, and use of funds of prisons, including a draft roadmap for implementation.
• Prepare functional requirements for the creation of the system, which will be the basis for the preparation of the technical requirements for its creation.

Preferred qualifications and skills:

• 2+ years on business analytic position.
• Knowledge of BPMN and / or UML, practical experience of process description.
• Experience of communication with clients (conducting a survey, requirements preparation).
• Understanding the infrastructure elements used in building the target architecture of the solution (web-server, application server, database server, clusters, firewalls, AD, etc.).
• Experience in preparation of the project documentation (concepts, functional requirements, technical requirements etc.).
• Ability to define, understand and translate business requirements into technical specifications for software developers.
• Experience working with task management systems (JIRA, Redmine, Git) and documentation (Confluence).

To apply:

Submissions must be prepared in English and delivered electronically by 17:00 Kyiv time on February 04, 2022 to the following address: valeriias@alineainternational.com.

All submissions must include:

1) Applicant’s CV in English (max. 2 pages).
2) Applicant’s letter of interest (max. 500 words).

Please, ensure to state Business Analyst in the e-mail subject line.

Applications received after the indicated deadline and/or without letter of interest will not be reviewed and considered.

Please note, only short-listed candidates will be contacted for follow-up. We do not welcome unsolicited phone calls.

Січ 21

Постачання мережевих камер AXIS та адаптованих під них кріплень монтажу для власних потреб Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні

Спеціальна Моніторингова місія ОБСЄ в Україні запрошує Вас прийняти участь у запиті цінових пропозицій:

RFQ/SMM/02/2022 Постачання мережевих камер AXIS та адаптованих під них кріплень монтажу для власних потреб Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ).

Для отримання тендерної документації, заявки відправляються за адресою smm-tenders@osce.org з поміткою RFQ/SMM/02/2022 Постачання мережевих камер AXIS для Спеціальної Моніторингової Місії (СММ ОБСЄ) в Україні (СММ ОБСЄ) в Україні – отримання тендерної документації
Кінцевий термін подачі заявок: 27/01/2022, 12:00 за Київським часом
Будь ласка, зверніть увагу, що всі пропозиції, направлені на будь-яку іншу адресу, будуть відхилені.

Січ 21

Тендер на надання послуг з діагностики за допомогою комп’ютерної томографії (КТ) та магнітно-резонансного медобстеження (МРТ)

Всеукраїнська благодійна організація «КОНВІКТУС УКРАЇНА» (далі – «Організатор») оголошує конкурсні торги (тендер) на надання послуг з діагностики за допомогою комп’ютерної томографії (КТ) та магнітно-резонансного медобстеження (МРТ).

Умови оплати: безготівковий розрахунок

Термін постачання товарів, виконання робіт та надання послуг: очікувана тривалість співпраці – 1 календарний рік, з моменту підписання договору про надання послуг до 31.12.2022 р.

Джерело фінансування закупівлі

Закупівля здійснюється в рамках всіх проектів Організації, що реалізуються за кошти грантів (субгрантів) донорів, в тому числі субгрантів, наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, а також субгранту донором якого є Уряд США через департамент охорони здоров’я та соціального забезпечення США/Центри контролю та профілактики захворювань, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

ВАЖЛИВО! ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Закупівля послуг, передбачених предметом закупівлі, за кошти субгранту, наданого відповідно до програми Уряду США через департамент охорони здоров’я та соціального забезпечення США/Центри контролю та профілактики захворювань, здійснюється без ПДВ (звільнення операції від податку на додану вартість та  оплату послуг без податку на додану вартість на підставі ст. 197.11 Податкового кодексу України, у зв’язку з тим, що надані послуги фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародного договору Угоди між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво від 07 травня 1992 року в рамках реалізації проекту «Підтримка системи епідеміологічного нагляду за ВІЛ і системи управління/поліпшення якості лабораторій Міністерства охорони здоров’я України, покращення використання стратегічної інформації та розбудова потенціалу громадської охорони здоров’я в рамках Надзвичайної ініціативи Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR)»).

Закупівля послуг, передбачених предметом закупівлі, за кошти субгрантів, наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, здійснюється без ПДВ (відповідно до положень п. 26 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2013 р. № 284, тимчасово, на період виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються відповідно до закону, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання на митній території України товарів (крім підакцизних) та надання послуг, якщо такі товари/послуги оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються відповідно до закону).

Закупівля іншої частини послуг, передбачених предметом закупівлі, за кошти інших донорів, може здійснюватись з ПДВ.

Склад тендерної пропозиції:

Тендерна пропозиція у формі Додатку 1, 2,3 та 4 до Тендерної документації.
Документи, які підтверджують відповідність технічним та кваліфікаційним вимогам;
Також, просимо додати до Вашої тендерної пропозиції будь-які інші документи, що, на Вашу думку, можуть бути корисними для оцінки пропозиції (наприклад, рекомендаційні листи, тощо).

Тендерні пропозиції приймаються за адресою:

Україна, 01024, місто Київ, вул. Басейна буд. ½, поверх 3, каб. 301.

Прийом пропозицій, які подаються учасниками, здійснюється з 10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., з понеділка по п’ятницю.

e-mail: convictuszakup@gmail.com

Кінцевий термін приймання тендерних пропозицій:

«01» лютого 2022 року, до 17 год. 00 хв. за київським часом.

Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками:

Вісангірієва Олена, тел. +38 (067) 290 90 97, 044 592 58 47

e-mail: convictuszakup@gmail.com

ВБО “Конвіктус Україна”

Тел. 0445925847

Дата закінчення: 01.02.2022

http://www.convictus.org.ua

Дод 7 до Керівництва Тендерна документація – надання послуг КТ та МРТ 2022

Січ 21

Мішково-Погорілівська стратегічна рада. Перше засідання

Запрошуються небайдужі експерти і практики місцевого розвитку та медіа, на перше засідання дорадчого органу, який створено січневим розпорядженням сільського голови.

Рада відбудеться у п’ятницю 28 січня 2022 р. о 10-00 у приміщенні виконкому сільської ради (вул. Миру, буд. 38. с. Мішково-Погорілове). У програмі засідання:

 1. Інформація про цілі, завдання дорадчого органу;
 2. Ознайомлення з напрацюваннями громадської експертизи:
 • Стратегії територіальної громади до 2027 р. (у форматі Стратегічної екологічної оцінки). 
 • Стану забезпечення форм місцевої демократії (ФМД).
 1. Онайомлення з рекомендаціями експертиз щодо ЕКО- модернізації Стратегії ТГ та формування Статуту і Положення про громадські слухання у ТГ. Пакет НПА ФМД.
 2. Планування  громадських обговорень в селах ТГ щодо викликів та стратегічних пріоритетів Мішково-Погорілівської ЕКО-громади.

З питань участі звертайтеся на e-mail: fondnikol@gmail.com або за телефоном +38 (0512) 47-38-79.

Прес-служба ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва»

Діяльність відбувається за підтримки проекту «Дієва стратегія для чистої і гармонійної Мішково-Погорілівської ЕКО- громади», що реалізуються ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» (далі ФРММ) за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» та Європейського Союзу в рамках грантового компоненту проєкту EU4USociety.

EU4USociety – спільний проєкт Міжнародного фонду «Відродження» та Європейського Союзу, що спрямований на посилення залучення, сталості, спроможності, актуальності та впливу українського громадянського суспільства у вирішенні актуальних внутрішніх, регіональних та глобальних викликів.

Партнерами проєкту є: Мішково-Погорілівська сільрада; ГО «Наш дім Мішково-Погорілівська ТГ», ОСН «Перлина гаю» (м. Вознесенськ), МБО «Екологія-Право-Людина» (м. Львів), ТРК НІС-ТВ, https://inshe.tv/, газета «Вечерний Николаев» https://vn.mk.ua/.

Січ 21

Жителі Городнянської громади визначають екологічні проблеми громади

Центр Доброчин провів серію екологічних картувань, покликаних забезпечити участь громадян з різних населених пунктів Городнянської громади до процесу реалізації існуючої Стратегії та її оновлення в частині охорони довкілля, протягом 19 – 20 січня 2022 року.

Понад 200 активних мешканців з сіл  Смичин, Дібрівне, Хрипівка, Півнівщина, Хоробичі, Деревини та міста Городня під час 8 зустрічей долучились до визначення існуючих екологічних проблем та шляхів їх вирішення.

map1 map2

map3 map4

Еко-картування громад – це процес визначення поточного екологічного стану громади, до якого залучаються не тільки влада і експерти, але й мешканці.

На думку учасників серед основних екологічних проблем Городнянської громади є

 • надмірне застосування добрив та отрутохімікатів
 • зниження рівня води водних об’єктів
 • обміління і замулювання поверхні водних об’єктів
 • забруднення води водних об’єктів
 • забруднення підземних вод
 • виснаження земель сільськогосподарського призначення
 • випалювання сухої трави
 • знищення лісів та лісосмуг
 • забруднення рідкими та твердими побутовими відходами
 • інші

map5 map6

map7 map8

Учасники відзначили, що вони таки можуть вплинути на екологічний стан в громаді. Однозначно, це мають бути комплексні рішення, які включають виховання екологічної свідомості, корпоративну соціальну відповідальність бізнесу, пропагування «еко» продуктів та товарів, посилення відповідальності за забруднення, співпраця влади з місцевим населенням, тощо.

Успішна та сучасна екологічна політика не може бути результатом дій лише місцевої влади. Це результат взаємодії та співпраці місцевої влади та громади, а також різних суспільних груп.

Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду «Відродження» в межах грантового компоненту проєкту EU4USociety. Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження» та Європейського Союзу».

Січ 21

У Підгорівці буде створена мультимедійна кімната для надання соціальних послуг

У рамках проєкту «Допомога завжди поруч» Центр спільного розвитку «Дієва громада» здійснила моніторинговий візит до села Підгорівка Старобільського району. Цей населений пункт є одним із декількох сіл Старобільської громади, в яких будуть створені мультимедійні кімнати для надання соціальних послуг.

Під час візиту голова «Дієвої громади» Оксана Очкурова обговорила із головою Підгорівського старостинського округу Наталією Каркавенко деталі реалізації соціального проєкту. Так, було уточнено, яке обладнання необхідне старостату для створення мультимедійної кімнати. Завдяки такій кімнаті особи похилого віку, особи з інвалідністю та соціально незахищені особи зможуть навчатися комп’ютерній грамотності, громадській безпеці та захисту себе та інших від шахрайських дій, протидії домашньому насильству, формуванню здорового способу життя тощо, а також отримувати соціальні послуги на базі кімнати.

Крім того, обговорили заплановане навчання соціальних працівників новітнім технологіям з якісного надання соціальних послуг, та навчання для отримувачів соцпослуг на теми сім’ї та гендерної рівності, комп’ютерної грамотності тощо. А також подарували старостату зручний пленер для його використання у повсякденній роботі.

Проєкт «Допомога завжди поруч» у рамках «Програми ЄС Міцні регіони – Спеціальна програма підтримки України», що співфінансується Європейським Союзом та Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ), реалізується ГО “Центр спільного розвитку “Дієва громада”.

Основна мета проєкту – розширення та покращення якості соціальних послуг в Старобільській громаді, наближення послуг до людей, які проживають у віддалених районах громади, шляхом розвитку мобільних послуг та створення інтеграційних та соціалізуючих послуг для вразливих груп населення.

Січ 21

Комунікаціний/на менеджер/ка

Громадська організація SaveDnipro – це швидкозростаюча команда однодумців, яка опікується довкіллям, просуває діджиталізацію природоохоронної сфери, є лідеркою екологічних відкритих даних та розробницею екологічного чат-боту SaveEcoBot, яким користуються вже більше ніж 1,5 мільйона користувачів на двох континентах.

І зараз ми потребуємо підсилення команди вмотивованою та екосвідомою людиною, яка зможе розділити наші погляди на екологічну сферу в Україні та влучно розповісти світу про нашу діяльність.

 • Зайнятість: 100%
 • Місце роботи: офіс у Києві
 • Графік роботи: гнучкий

Основні обов‘язки та сфери відповідальності:

Медійне планування

Створення комунікаційної стратегії організації, комунікаційних стратегій для проєктів, які реалізує організація. Підготовка контент-планів для публічних сторінок. Участь в стратегічних заходах організації (стратегування, зустрічі з партнерами, заходи донорів організації тощо).

Створення та публікація контенту

Проактивна (планова) та реактивна (в разі потреби швидкої реакції на подію) підготовка публікацій та контенту для публічної комунікації в соціальних мережах. Просування сторінок організації в соціальних мережах. Ведення (наповнення та підтримка) сайту організації. Підготовка драфтів колонок для інтернет-видань. Підготовка відео контенту (викачування, нарізка, поверхнева обробка, накладання титрів тощо). Робота зі ЗМІ: драфти статей, прес-анонси та прес-релізи, коментарі учасників команди (за погодженням) тощо.

Таргетована реклама

Створення та супровід таргетованої реклами в Facebook, Instagram та YouTube.

Співпраця зі ЗМІ

Підготовка комунікаційних заходів: бронювання прес-центру, підготовка анонсу події, прес-анонсу та прес-релізу, запрошення та взаємодія зі ЗМІ на заході. Взаємодія та налагодження співпраці зі ЗМІ через особисті контакти з журналістами та редакторами регіональних та центральних ЗМІ.

Підготовка комунікаційної звітності

Підготовка публічного комунікаційного звіту організації, комунікаційних звітів відповідно до строків звітності в проєктах, щомісячних комунікаційних звітів. Моніторинг згадувань в ЗМІ та соцмережах діяльності організації.

Публічна взаємодія

Взаємодія із лідерами думок та експертами на предмет діяльності організації. Коментарі, запити громадськості в соціальних мережах, електронній пошті ін. Інформування різних стейкхоледрів про напрямки діяльності організації на профільних публічних заходах.

Умови роботи:

 • конкурента заробітна плата у громадському секторі
 • повна зайнятість, але гнучкий графік
 • дуже класний офіс у Голосіївському районі Києва
 • безкоштовний спортзал
 • заохочуємо до постійного навчання та оплачуємо різні курси
 • оплачувана відпустка та лікарняні

Вимоги до кандидата/ки:

 • досвід роботи менеджером/кою з комунікацій від одного року
 • знання особливостей різних ЗМІ, в т.ч. соціальних мереж (аудиторія, технології, правила, методи просування)
 • широка мережа професійних контактів
 • розуміння функціонування громадського сектору
 • грамотне написання та редагування текстів, вміння якісно викладати думку
 • розуміння особливостей контенту для різних соцмереж
 • вільне володіння українською мовою та хороша англійська, не нижче intermediate
 • Гумор. Гумор! ГУМОР!!!
 • таргетинг 

Чекаємо на Ваше резюме та мотиваційний лист за електронною адресою: savednipro@gmail.com.